naprawa wag kielce, legalizacja wag kielce, wagi samochodowe, wagi kolejowe, sprzedaż wag, wagi osiowe, wagi podkładkowe, wagi do nacisku osi, wagi do stacji diagnostycznych, wagi do stacji kontroli pojazdów
naprawa wag kielce , legalizacja wag kielce , sprzedaż wag , remonty wag , konserwacja wag , wagi samochodowe legalizacja , wagi kolejowe kielce , wagi używane , naprawa , wag , wagi , wzorce masy , wagi precyzyjne, wagi laboratoryjne, wagi sklepowe, wagi przemysłowe, Kielce, serwis wag, naprawy gwarancyjne, konserwacje, naprawy bieżące i remonty główne, wagi przejazdowe, wagi podkładkowe, wagi do nacisku osi, wagi osiowe, wagi do ważenia samochodów, wagi do stacji diagnostycznych, wagi do stacji kontroli pojazdów, wagi do ważenia osi pojazdu,
Legalizacja wag
    Organ administracji miar albo podmiot upoważniony na podstawie przeprowadzonego sprawdzenia przyrządu pomiarowego i stwierdzenia zgodności z wymaganiami technicznymi i metrologicznymi poświadcza dokonanie legalizacji ponownej poprzez naniesienie na przyrząd :

1. Cechy identyfikującej urząd podległy organowi administracji miar albo podmiot upoważniony
2. Cechy rocznej
3. Cechy miesięcznej

1.
2.
3.
Cechę identyfikującą urząd stosowaną przez naczelników obwodowych urzędów miar przy legalizacji
pierwotnej i legalizacji ponownej stanowi wyróżnik cyfrowy identyfikujący właściwy obwodowy urząd miar.

Cechę roczną stanowi stylizowana ramka z umieszczonymi w niej symetrycznie cyframi arabskimi oznaczającymi dwie ostatnie cyfry roku, w którym została przeprowadzona legalizacja.

Cechę miesięczną stanowi stylizowana ramka z umieszczoną w niej symetrycznie liczbą rzymską oznaczającą odpowiednio miesiąc, w którym została przeprowadzona legalizacja.

Patrząc na cechy naniesione na wagę, każdy sam może określić ważność legalizacji.

Okres ważności legalizacji ponownej dla wag wynosi 25 miesięcy !.

O braku lub utracie legalizacji świadczą : brak cech na wadze [ lub jednej z nich ]

                                                          zerwane plomby naniesione przez Urząd Miar
                                                          uszkodzenie wagi - stwierdzenie, że błędy wagi 
                                                          przekraczają granice błędów dopuszczalnych
Copyright © 2012 by
" wagmark s.c. "
All Rights reserved
wagmark@wp.pl